Blog

15 May

યુસુફ મનાગોરી ના પ્રતિભાવથી અમે ખૂબ જ ગર્વ અનુભવ કરીએ છીએ.

યુસુફ મનાગોરી કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ છે. તેમના 10 + 2 ના અભ્યાસ અને સ્નાતકના શિક્ષણના સમયગાળા દરમિયાન તે સાઈડ બિઝનેસ તરીકે સાયબર કાફે ચલાવતા હતા. તેને વિડીયો ગેમ્સ રમવાનું પસંદ હતું અને વિવિધ શાળાના પ્રોજેક્ટ્સમાં કામ કરવાનું મેનેજ કર્યું હતું. આ પ્રથમ વખત હતો જ્યારે તેને ગ્રાફિક્સ અને એનિમેશન ઉદ્યોગમાં કામ કરવાની રુચિ અને જુસ્સો મળ્યો…..

Read More

15 May

Get the Basics Right! 12 Principles of Animation (Part 2)

And we’re back! In the previous blog, we covered the first six principles of animation. Here we look into the remaining six principles of animation that every animator should know. While animation is constantly evolving, these twelve concepts continues to form the base and is taught in all popular animation institutes around the world. 7…..

Read More

07 May

Get the Basics Right! 12 Principles of Animation (Part 1)

Disney remains to be the most popular name in animation, and not without reasons. Disney animators Ollie Johnston and Frank Thomas (two of Disney’s Nine Old Men), in 1981, introduced animators to the 12 basic principles of animation in their book, The Illusion of Life: Disney Animation. Although, animation has evolved much over the years,….

Read More

07 May

Fundamentals of Digital Advertising Design & Marketing

Advertising is all around us, all the time. Whether we are travelling, watching television or simply browsing various websites & apps on your Smartphone, ads are everywhere. Simply put, advertising is the action of calling something to the attention of public, at the right time, in the right place. However, there are certain dos &….

Read More

04 May

The Success Journey of Pruthviraj Talanpuri – Engineering to 3D Lighting Artist

Pruthviraj Talanpuri was always creative in his mind. From kindergarten, he was fond of Toonami cartoons. Later on, with the advent of life, he started gaining interest in animations. He used to search google and try to learn many things. He got very confused. He thought his parents won’t understand his diversion towards animation, hence he opted for….

Read More

04 May

Atit Patel’s Journey From Arena Animation Anand to Byju’s Motion Graphics Artist

We all are surrounded by graphics. Right from the simple TV ads to the blockbuster movies, graphics and animation rule the roost. The immense power of the world of graphics is what attracted Atit to explore this.  This led Atit on his quest to reach his final destination. After completing his bachelor’s in electrical engineering,….

Read More

17 Apr

Digital marketing & Social Media training in Anand

The scope Digital Marketing &  of social media in India is immense and increasing rapidly. It is the 10th biggest economy and also has the 2nd largest population in the world.  A survey in 2019, which includes the top businesses admitted that 15-20% of their marketing budget is allocated for Digital Marketing & social media….

Read More

17 Apr

Digital Marketing Courses in Anand with Quality Placement

The digital marketing industry is an ever-evolving industry. According to the International Journal of Advanced Research Foundation, India is going through a golden period of Digital Marketing growth ever since 2013 and it is expected to continue for a long time. The content displayed through images, videos, etc., have a great impact on people. And….

Read More

10 Apr

Digital Marketing Course For Transforming Your Career

Do you lack the skills you need to move ahead? Now, you can become a digital marketing specialist without leaving your job. Boost your career with the Arena Animation Digital Marketing Courses. A place to learn digital marketing from Executive Level to Manager Level in all practical ways. The high demand for a digital marketing….

Read More

30 Mar

6 Skills that a Graphic Designer Needs to Build a Successful Career

You might have witnessed a lot of creative book covers, inspiring illustrations, and interactive posters in your day-to-day life. All these, collectively, are graphic designs. In other words, any form of communication that uses graphics or drawing is called graphic design and can be created by a graphic designer. Letters, colour, patterns, illustrations, photographs, information:….

Read More

11 Mar

What is the Future Scope of Motion Graphics Artist?

A career in motion graphics is completely a new trend in the designing field, and it is also possible because of the advent in technology. Currently, there are various types of designers out there such as web, graphics, user experience, user interface designers and the list goes on. But the fact is, designers are still….

Read More

24 Feb

How to Begin a Career in Animation?

A successful animation career continues to remain a mystery to many in India. But it may not be as difficult to discover, after all. The key to a successful career in animation can be found in Three Ps – Practice, Perseverance and Personality. The Three P’s must be developed in order to become successful in….

Read More

24 Feb

The 7 Best Animated Characters of All Time Who Never Speak

The 7 Best Animated Characters of All Time Who Never Speak The most memorable animated characters on the screen are often the ones who say nothing at all. These characters have quite vivid emotions and you could easily tell what is going on with them emotionally. Sometimes the character don’t have the ability to speak,….

Read More

15 Feb

The latest News for Media & Entertainment Industry

HBO Announces Production Start for Game of Thrones’ Prequel Series Here there be dragons! We’ve finally gotten an update about Game of Thrones prequel House of the Dragon that was first teased in announcement over a year ago. The upcoming series, based on George R. R. Martin’s 2018 book”Fire & Blood,” will focus on the….

Read More

04 Feb

The Next Generation Technology – Augmented Reality and Virtual Reality: A Quick Overview

Augmented Reality (AR) & Virtual Reality (VR) are quite commonly heard terms these days. What exactly are they? Augmented Reality Augmented Reality is not a new technology — in fact, it’s just over half a century old now, as it was first developed in 1968 at Harvard University by computer scientist Ivan Sutherland. It has….

Read More

19 Jan

Join Power-packed literacy program that help you shape your creative career.

Arena Animation Anand’s short term literacy program are ideal for both students and working professionals. Whether you want to jump start your career in the media and entertainment industry for jobs in animation, VFX, web & graphics, digital marketing, and more, or sharpen your skills in the latest software in the industry, these literacy program….

Read More

28 Dec

India’s animation, VFX sector can grab up to 25% of global market share by ’25

The Indian animation and visual effects industry, which commands around 10% of the global market share, has the potential to reach 20-25% by 2025, according to the latest media and entertainment industry report by the Boston Consulting Group (BCG) and Confederation of Indian Industry (CII). The two segments, which have together grown 17% from $0.7….

Read More

28 Dec

3D Visualization, Its Uses, and Scope

The need for providing better and more competitive visual content has been persistently increasing in recent times. There are hundreds of brands marketing the same product to thousands of people, and logically the best way to stay in the game is to keep the customers invested in the brand. For achieving this, they resolve to….

Read More

12 Dec

Latest Animation & Vfx Industry News

First Official ‘The Boss Baby: Family Business’ Trailer and Images The wait will soon be over, there’s a new “boss,” baby, and she’s getting the band back together, in the animated comedy, The Boss Baby: Family Business, hitting theatres March 26, 2021. In the sequel to DreamWorks Animation’s 2017 Oscar – nominated blockbuster comedy, The….

Read More

28 Nov

A Pathway to your International Career in Animation, Vfx or Gaming in Vancouver, Canada

Arena Animation collaborates with Vancouver Centre of Entertainment Arts – Langara College, Canada to help you with a pathway for an international career. When you complete an exclusive pathway course with Arena Animation, you become eligible to apply for a 2-year Advanced Diploma course in Animation, VFX or Game Design at Vancouver Centre of Entertainment….

Read More